Adam Schmidt

Badania

Moje badania są związane z teorią oraz zastosowaniami przetwarzania obrazów, rozpoznawania wzorców oraz heurystycznych metod optymalizacji. Obecnie większość czasu poświęcam pracy nad rozprawą doktorską dotyczącą wieloagentowego, wizyjnego systemu SLAM.

Jestem jednym z głównych wykonawców w projekcie badawczym nr N514 213238 „Realizacja wbudowanego, szybkiego systemu rozpoznawania obrazów w technologii FPGA, przeznaczonego do zastosowań mobilnych". W ramach projektu zajmuję się analizą skuteczności oraz optymalizacją detektorów i deskryptorów cech punktowych.

Byłem również wykonawcą w projekcie badawczym nr N N514 294635 „Autonomiczny robot kroczący z wielomodowym pokładowym systemem sensorycznym przeznaczony do misji patrolowych w skomplikowanych wnętrzach budynków i słabo uporządkowanym środowisku naturalnym" w ramach którego opracowywałem wizyjny system SLAM dla robota kroczącego oraz w projekcie 7. programu ramowego IST OPNEX, w którym zajmowałem się analizą stabilności protokołu oraz analizą algorytmów wymuszania kooperacji w sieciach bezprzewodowych

Dodatkowo zajmuję się wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek (particle swarm optimization) do projektowania aktywnych systemów sterowania drganiami budynków. Badania te prowadzę we współpracy z prof. Romanem Lewandowskim z Instytutu Konstrukcji Budowalnych Politechniki Poznańskiej.

Jestem także administratorem bazy zdjęć twarzy "The PUT Face Database" wykorzystywanej do analizy skuteczności algorytmów rozpoznawania twarzy.