Adam Schmidt

Dydaktyka

Prowadzę (lub prowadziłem) zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Sensoryka i systemy wizyjne (laboratoria)
  • Sygnały i systemy dynamiczne (laboratoria)
  • Automatyka (laboratoria)
  • Podstawy robotyki (ćwiczenia rachunkowe)
  • Podstawy informatyki (laboratoria)
  • Podstawy technik informatycznych (laboratoria)
  • Komputerowe wspomaganie w technice

Jestem opiekunem praktyk na kierunku Automatyka i Robotyka. Byłem również opiekunem praktyk i staży studenckich w ramach projektu "Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej" realizowanego w ramach PO KL.